Instrukcja JPK


Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy przekażą struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Tym samym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa dołączą do dużych przedsiębiorstw, które mają ten obowiązek od 1 lipca 2016 r.

Zasada działania

Niezbędne zmiany w ustawieniach systemu

Uzupełnienie danych w słownikach

Zmiany w dokumentach

Generowanie pliku JPK_FA

Generowanie pliku JPK_MAG

1. Zasada działania

Moduł generacji pliku JPK jest przeznaczony dla przygotowania plików zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres w formacie zgodnym definicjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów RP. System automatycznie podpowiada odpowiednią dla zadanego okresu raportowania wersję JPK. Użytkownik ma możliwość wyboru innej dostępnej w systemie wersji JPK. Zmiana wersji może wymagać wykonania aktualizacji systemu.

Czytaj dalej → Instrukcja JPK

Moduł Kompletacja

Wiele firm handlowych w swojej działalności wykorzystują operacji kompletaсii – dekompletacji towarów. Np. łączenie kilku towarów w jeden zestaw i na odrwót – rozkładanie zestawu na składniki. Drugim zastosowaniem może być naprawianie błędów w ewidencji towarów.

Do odzwierciedlenia tych operacji system 1C:Handel posiada dodatkowy moduł Kompletaсja, z pomocą którego możesz:

Czytaj dalej → Moduł Kompletacja

Wydruki w wielu językach

Jedną z możliwości systemu 1C:Handel jest drukowanie dokumentów w kilku językach. Jest to opcja niezależna od wersji językowej interfejsu użytkownika. Jej głównym przeznaczeniem jest tworzenie wydruków dla kontrahentów zagranicznych. Z połóżenia naszego kraju wynika iż nasi wschodni sąsiedzi w większości rozumieją język rosyjski, a nasi zachodni partnerzy – język angielski. Więc zdecydowaliśmy dodać te dwa języki jako dodatkowe opcje dla wydruków.

Czytaj dalej → Wydruki w wielu językach

Rozszerzenie do wersji Pro

System na miarę

Czy system w chmurze może być dokładnie dopasowany do potrzeb klienta? Otóż tak, jeśli to jest system na bazie platformy 1C:Enterprise 8, taki jak 1C:Handel. System ma otwarty kod źródłowy i można go zmieniać i rozbudowywać na potrzeby klienta w dowolny sposób. Wszystko zależy tylko od klienta oraz specyfiki jego biznesu.

Czytaj dalej → Rozszerzenie do wersji Pro