Instrukcja JPK


Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy przekażą struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Tym samym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa dołączą do dużych przedsiębiorstw, które mają ten obowiązek od 1 lipca 2016 r.

Zasada działania

Niezbędne zmiany w ustawieniach systemu

Uzupełnienie danych w słownikach

Zmiany w dokumentach

Generowanie pliku JPK_FA

Generowanie pliku JPK_MAG

1. Zasada działania

Moduł generacji pliku JPK jest przeznaczony dla przygotowania plików zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres w formacie zgodnym definicjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów RP. System automatycznie podpowiada odpowiednią dla zadanego okresu raportowania wersję JPK. Użytkownik ma możliwość wyboru innej dostępnej w systemie wersji JPK. Zmiana wersji może wymagać wykonania aktualizacji systemu.

Czytaj dalej → Instrukcja JPK