Wprowadzenie informacji o firmie

1. Otwórz Ustawienia

Po lewej stronie naciśnij Ustawienia. Potem wybierz kartotekę Firmy.

2. Otwórz domyślną firmę

Aby to zrobić kliknij dwa razy na pierwszą firmę z listy.

3. Wpisz nazwę firmy

4. Wprowadź NIP 

W pierwszym polu sprawdź Prefiks NIP. Tu powinno być wpisane „PL”W polu obok wpisz numer NIP swojej firmy.

5. Wprowadź Adres siedziby

Aby wprowadzić adres naciśnij przycisk Otwórz po lewej stronie pola Adres siedziby.

Pojawi się okienko Edycja danych kontaktowych. W polu Państwo naciśnij przycisk Wybierz.

Pojawi się okienko Kraje. Aktywuj wiersz Polska i naciśnij przycisk Wybierz.

W okienku Edycja danych kontaktowych wpisz dane do odpowiednich pól i zatwierdź przyciskiem OK.

6. Wypełnij inne kody

W razie potrzeby wpisz dodatkowe kody do odpowiednich pól.

7. Dodaj podstawowy rachunek bankowy

Potem w polu Podstawowy rachunek bankowy naciśnij przycisk Wybierz z listy a zatem Stwórz.

W okienku Rachunek bankowy (tworzenie) wpisz dane do odpowiednich pól i zatwierdź przyciskiem Zapis i zamknij.

7. Wypełnij dane kontaktowe firmy

8. Dodaj logo

Zamieść logo swojej firmy aby okazało się ono na wszystkich wydrukach. Dla tego naciśnij napis Pole obrazku Kliknij aby dodać. Dalej wybierz logo z pliku.

9. Zapisz zmiany

Gdy wszystkie dane zostały już wypełnione naciśnij przycisk Zapisz i zamknij.