Instrukcja JPK


Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy przekażą struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Tym samym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa dołączą do dużych przedsiębiorstw, które mają ten obowiązek od 1 lipca 2016 r.

Zasada działania

Niezbędne zmiany w ustawieniach systemu

Uzupełnienie danych w słownikach

Zmiany w dokumentach

Generowanie pliku JPK_FA

Generowanie pliku JPK_MAG

1. Zasada działania

Moduł generacji pliku JPK jest przeznaczony dla przygotowania plików zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres w formacie zgodnym definicjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów RP. System automatycznie podpowiada odpowiednią dla zadanego okresu raportowania wersję JPK. Użytkownik ma możliwość wyboru innej dostępnej w systemie wersji JPK. Zmiana wersji może wymagać wykonania aktualizacji systemu.

2. Niezbędne zmiany w ustawieniach systemu

2.1. Włączenie opcji JPK

Ten kto posiadają system w chmurze, po aktualizacji systemu już ma włączoną opcję JPK.

Jeżeli korzystasz z systemu na własnym serwerze kliknij tutaj

Przed rozpoczęciem pracy z modułem JPK powinien, po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora, w ustawieniach systemu włączyć opcję: Użyj JPK.

3. Uzupełnienie danych w słownikach

3.1 Firma

W katalogu firmy koniecznie powinieneś sprawdzić czy są uzupełnione następujące dane: 

Urząd skarbowy.

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów jak to ustawić kliknij tutaj

Uzupełnienie pól Powiat, Gmina, Poczta w adresie siedziby.

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów jak to ustawić kliknij tutaj

Ważne!!! Przy zapisie danych dotyczących danych firmy zwróć uwagę na datę zapisu. Data powinna być wcześniejsza od daty generowania pliku JPK

3.2 Wersje JPK

Katalog jest uzupełniany automatycznie w procesie aktualizacji konfiguracji systemu. W tym katalogu przechowywane są informacje o kolejnych wersjach definicji plików JPK wraz z określeniem daty, od której dana definicja obowiązuje.  Rekord wersji zawiera następujące informacje:

Jeżeli w danym katalogu, po aktualizacji systemy, nie znajdziesz zapisów to kliknij tutaj

W takim przypadku należy wykonać następne: wcisnąć przycisk Pola JPK i w tym okienku nacisnąć Kreator pól JPK

Dalej Wczytaj schemat

W dolnej części pojawi się komunikat czy został schemat wczytany

3.3 Dekoder stawek

Dekoder się wyświetla po pierwszym generowaniu pliku JPK_FA . Katalog jest uzupełniany automatycznie w procesie aktualizacji konfiguracji systemu.  Po raz pierwszy niezbędnie potrzebne potwierdzenie poprawnie wypełnionych pól. Dla uzupełnienia pustych pól wciśnij przycisk Uzupełnij  puste, dalej Zapisz i Zamknij.  Wprowadzanie ustawień dekodera stawek VAT polega na przypisaniu do każdej stawki VAT zdefiniowanej w systemie odpowiedniego zestawu pól w pliku JPK_FA. W celu poprawienia czytelności, tablica dekodera jest pokolorowana w ten sposób, że pola wypełnione są zaznaczone kolorem zielonym,  pola wymagające wypełnienia – kolorem różowym.

3.4 Lata finansowe

Upewnij się że masz uzupełnione w systemie lata finansowe

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów jak to ustawić kliknij tutaj

4. Zmiany w dokumentach

W dokumentach Faktura sprzedaży, Faktury zaliczkowe sprzedaży, Faktury korygujące ceny sprzedaży, Faktury korygujące zwrotu sprzedaży, Faktury korygujące zaliczkowe sprzedaży został dodany Typ operacji JPK który zawiera takie typy operacji

Dla typów operacji które się różni od Standardowej operacji sprzedaży w dokumencie się pojawia dodatkowa strona JPK- dodatkowe informacje z danymi do uzupełnienia. Na przykład

Każdy typ operacji może zawierać własne dodatkowe informacje, które są obowiązkowe do uzupełnienia gdyż zostaną użyte w pliku JPK_FA.
Dla już istniejących dokumentów, które byłe zrobione przed aktualizacją systemu  typ operacji zostanie automatycznie ustawiony na Standardowa operacja sprzedaży.

5. Generowanie pliku JPK_FA

Moduł generacji pliku JPK_FA jest przeznaczony dla przygotowania plików zawierających informacje o fakturach VAT w formacie zgodnym definicjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów RP. Dla generowania pliku JPK_MAG należy przejść na listę dokumentów JPK i utworzyć nowy.

Po wyświetleniu formatki dokumentu należy wybrać typ pliku JPK oraz okres za jaki sporządzany jest plik JPK_FA. System automatycznie podpowie odpowiednią wersję definicji JPK oraz rok finansowy.

Rok finansowy do uzupełnienia można znaleźć w Ustawieniach albo po przycisku w formatce dokumentu

Często zdarza się, że niektóre dane (np. dotyczące kontrahentów) nie są kompletne. Definicja  pliku JPK nie dopuszcza pustych pól. Aby mimo to wygenerować plik JPK należy ustawić znacznik „Użyj [BRAK DANYCH] w pustych polach”. Plik wygenerowany z takim ustawieniem będzie zawierał napis ”[BRAK]” w miejscu brakujących danych. Domyślnie znacznik „Użyj [BRAK DANYCH] w pustych polach” nie jest ustawiony. Zaleca się, aby pierwszą próbę generacji pliku przeprowadzać bez włączonej opcji uzupełniania pustych pól. Dzięki temu w raporcie o błędach wykazane zostaną wszystkie brakujące informacje i będzie można je uzupełnić przed wygenerowaniem finalnej wersji pliku JPK_FA.

Układ struktury JPK_FA przewiduje przygotowanie osobnego pliku dla każdej waluty. Dla tego w prawej górnej części istnieje możliwość wyboru waluty albo generowania pliku dla wszystkich walut

Poprawnie uzupełniona formatka dokumentu przed generowaniem pliku JPK_FA wygląda następująco:

Przy pierwszym generowaniu pliku JPK pojawi się Dekoder stawek VAT dla JPK_FA. Uzupełnienie Dekodera zostało opisane powyżej.

Obok przycisku Wykonaj w dokumencie tabelarycznym w przypadku poprawnego wygenerowania pliku wyświetlane jest podsumowanie. Jeżeli wystąpiły błędy, w to w dolnej części pojawia się raport o nich. Z poziomu tego raportu można otworzyć formatki obiektów, które były przyczyną błędnego zakończenia procesu generacji.

Generowany plik można Otworzyć lub Zapisać

Jeżeli po wysłaniu pliku do Urzędu otrzymasz potwierdzenie i wpiszesz polu Numer referencyjny UPO to po Zatwierdzeniu dokument już nie można będzie zmieniać


6. Generowanie pliku JPK_MAG

Moduł generacji pliku JPK_MAG jest przeznaczony dla przygotowania plików zawierających informacje z danymi z transakcji przyjęć z zewnątrz, wydań na zewnątrz,
przesunięć magazynowych oraz rozchodów wewnętrznych w formacie zgodnym definicjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów RP. Dla generowania pliku JPK_MAG należy przejść na listę dokumentów JPK i utworzyć nowy.

Po wyświetleniu formatki dokumentu należy wybrać typ pliku JPK oraz okres za jaki sporządzany jest plik JPK_MAG. System automatycznie podpowie odpowiednią wersję definicji JPK.

Poprawnie uzupełniona formatka dokumentu przed generowaniem pliku JPK_MAG wygląda następująco:

Przy pierwszym generowaniu pliku JPK pojawi się Dekoder stawek VAT dla JPK_MAG. Uzupełnienie Dekodera zostało opisane powyżej.

Obok przycisku Wykonaj w dokumencie tabelarycznym w przypadku poprawnego wygenerowania pliku wyświetlane jest podsumowanie. Jeżeli wystąpiły błędy, w to w dolnej części pojawia się raport o nich. Z poziomu tego raportu można otworzyć formatki obiektów, które były przyczyną błędnego zakończenia procesu generacji.

Generowany plik można Otworzyć lub Zapisać

Jeżeli po wysłaniu pliku do Urzędu otrzymasz potwierdzenie i wpiszesz polu Numer referencyjny UPO to po Zatwierdzeniu dokument już nie można będzie zmieniać

Jeśli będziesz mieć dodatkowe pytania nie wahaj się z nami skontaktować!