Moduł Kompletacja

Wiele firm handlowych w swojej działalności wykorzystują operacji kompletaсii – dekompletacji towarów. Np. łączenie kilku towarów w jeden zestaw i na odrwót – rozkładanie zestawu na składniki. Drugim zastosowaniem może być naprawianie błędów w ewidencji towarów.

Do odzwierciedlenia tych operacji system 1C:Handel posiada dodatkowy moduł Kompletaсja, z pomocą którego możesz:

 • stworzyć Specyfikację, żeby zachowywać w systemie skład towaru-zestawu;
 • zgłosić potrzeby skompletowania nowego towaru i zarezerwować składniki poprzez tworzenie Zamówienia kompletacji;
 • stworzyć Kompletację, która wyda składniki z magazynu i jednocześnie przyjmie na magazyn wytworzony zestaw;
 • zgłosić potrzeby dekompletacji zestawu poprzez tworzenie Zamówienia dekompletacji;
 • stworzyć Dekompletację, która rozbije zestaw i przyjmie na magazyn składniki, wchodzące w jego skład;
 • wydać jeden towar z magazynu i przyjąć inny dla korygowania błędów ewidencji towarów poprzez tworzenie Kompletacji.
 • uzyskać raporty z operacji kompletacji i dekompletacji towarów w rozmaitych przekrojach.

Przypuścimy że nasza firma zajmuje się sprzedażą kosmetyki. I jednym z naszych towarów jest zestaw kosmetyk „Zestaw Świąteczny”. On składa się z szamponu, maski do włosów i opakowania.

Przykład Kompletacji w jeden krok

Stwórzymy dokument Kompletaсja, który po zatwierdzeniu odzwierciedli wydanie z magazynu składników zestawu (szampon, maska do włosów, opakowanie), i przyjecie na magazyn towaru „Zestaw Świąteczny”.

W dokumencie wskażemy również ilość towaru i składników oraz nazwę magazynu.

Przykład Kompletacji przy użyciu Specyfikacji

Jeżeli kompletacja jest często powtarzającą się operacją, to poleca się użycie Specyfikacji. Np. stworzymy i zapiszemy Specyfikację towaru „Zestaw Świąteczny”, w której wskażemy niezbędne składniki i ich ilości.

Gdy następnie będziemy tworzyć Kompletaсję automatycznie wypełni się ona według wskazanej Specyfikacji z uwzględnieniem ilości tworzonych zestawów.

Przykład Dekompletacji

Żeby rozbić towar-zestaw na składniki wprowadź dokument „Dekompletacja”. Wariantami rozkładu kosztów mogą być: wg bieżącej średniej, wg ilości, wg wagi, wg objętości, wg ręcznych współczynników.

Przykład naprawiania błędów w ewidencji towarów

Np., na magazynie faktycznie mamy  – krem ​​do skóry suchej, w raportach – krem ​​do skóry normalnej. Stworzymy Kompletacje i wybierzemy jako towar „Krem ​​do skóry suchej”, który na skutek operacji trafi na magazyn. W części tabelarycznej wskażemy „Krem ​​do skóry normalnej”, jako towar, który zostanie wydany z magazynu. Po zatwierdzeniu dokumentu błąd w ewidencji będzie skorygowany!

Możliwe łańcuchy dokumentów w module Kompletacja

 1. Kompletacja
 2. Specyfikacja → Kompletacja
 3. Specyfikacja → Zamówienie kompletacji → Kompletacja
 4. Zamówienie kompletacji → Kompletacja
 5. Dekompletacja
 6. Specyfikacja → Dekompletacja
 7. Specyfikacja → Zamówienie dekompletacji → Dekompletacja
 8. Zamówienie dekompletacji → Dekompletacja