Ustawienie podstawowych słowników

Aby łatwo zacząć pracować wyjaśnimy jak uzupełnić podstawowe słowniki w 1C:Handel:

Działy

1. Otwórz słownik Ustawienia  Działy.

2. Pojawi się okienko Działy z pustą listą. Naciśnij przycisk Utwórz aby utworzyć nowy dział.

3. Wpisz nazwę działu i naciśnij przycisk Zapisz i zamknij.

Sposoby płatności

1. Otwórz słownik Sposoby płatności.

2. Pojawi się okienko Sposoby płatności z listą. Otwórz element Przelew.

3. Naciśnij przycisk Wybierz z listy a potem wybierz z listy rachunek bankowy firmy (na obrazku Bieżący).

Jeżeli Twoja firma ma kilka rachunków bankowych, utwórz osobny Sposób płatności dla każdego rachunku.

A do nazwy elementu dodaj nazwę (albo numer) rachunku bankowego.

4. Po ukończeniu edycji naciśnij Zapisz i zamknij.

 

Terminy płatności

1.Otwórz kartotekę Terminy płatności

2. Utwórz nowy Termin płatności.

3. Ustaw sposób wyliczenia terminu płatności. N.p. data faktury plus 10 dni. Możesz również wykombinować swój sposób wyliczenia.

4. Wpisz nazwę Terminy płatności.

5. Zapisz i zamknij stworzony termin płatności.

Magazyny

1. Otwórz słownik Magazyny.

2. Naciśnij Utwórz aby stworzyć nowy magazyn.

3. Wpisz nazwę magazynu.

4. Naciśnij Zapisz i zamknij.